Pogoji poslovanja

Pogoji storitve

V povezavi z obiskanim spletnim mestom springsroom.si (v nadaljevanju: spletna trgovina) in nakupom izdelkov velja, da je:

Ponudnik spletne trgovine oziroma prodajalec

BN-med s.p.

Ljubljanska ulica 3a

2000 Maribor

Matična številka: 8801649000

Davčna številka: 61412295

Elektronski naslov: info@springsroom.si

Uvodne definicije pojmov:

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine springsroom.si (v nadaljevanju: Splošni pogoji):

S temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta, kar skladno z Zakonom o varovanju potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da osebi nudimo tu zajete informacije,

obiskovalec spletne trgovine (v nadaljevanju: obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh,

Registrirani uporabnik: je obiskovalec, ki je z vnosom zahtevanih podatkov in s klikom na gumb »Registracija« oddal svoje soglasje k določilom teh Splošnih pogojev, ter skladno s poglavjem »Registracija uporabniškega računa«  registriral svoj uporabniški račun,

Uporabnik: obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletne trgovine,

Kupec: uporabnik, ki na spletni trgovini uspešno opravi nakup,

Nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov preko oddaje spletnega naročila, po objavljeni ceni in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila.

Veljavnost teh Splošnih pogojev:

Te Splošni pogoji določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika oziroma kupca napram družbi, ter urejajo poslovni odnos med družbo in kupcem, pri čemer kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakega nakupa na spletni trgovini.


Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa. Že opravljeni nakupi, se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času nakupa.


Kupca ob vsakršnem nakupu posledično pozivamo, da svojo seznanjenost z določili veljavnih Splošnih pogojev izrecno izrazi (označba vnosnega polja »strinjam se s Splošnimi pogoji« na zadnjem koraku nakupa). 


Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo pogodbo med kupcem in družbo.


 V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na naslov:


– info@springsroom.si
– oziroma, nas pokličete na 00 386 31 302 722


Splošni pogoji so prav tako na voljo za vpogled v fizični obliki na objavljenem prevzemnem mestu družbe, na naslovu: Ljubljanska ulica 3a, 2000 Maribor


Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač pa je to področje opredeljeno v splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: springsroom.si/varstvo-podatkov

Spremembe teh Splošnih pogojev:

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni.


V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bomo naredili vse kar je v naši moči, da uporabnike o tem obvestimo preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov, oziroma s pomočjo obvestila, ki ga bomo objavili na naši spletni trgovini.
Na spletni trgovini bodo prav tako vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi. 

Obvezne informacije, ki jih družba vselej zagotovi kupcem pred nakupom:

 • podatke o identiteti družbe: ime in sedež družbe, kakor tudi matična številka in davčna številka, so navedeni na začetku teh Splošnih pogojev,
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo z družbo: se nahajajo v relevantnih poglavjih (elektronski naslov in telefonska številka), oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami: so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini,
 • informacije o dostopnosti izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne trgovine: so vselej pisno prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini,
 • končne cene blaga, ki vključujejo davke oziroma druge dajatve: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na strani »Zaključek nakupa«, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«, pri čemer je rok veljavnosti teh podatkov natančneje opredeljen v poglavju »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev,
 • način, kraj, pogoje in stroške dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, ter rok dostave,
 • način ter kraj dostave: je na izbiro na straneh »Zaključek nakupa«, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in dostave vselej navedene v poglavju »Dostava«  teh Splošnih pogojev,
 • pogoji in stroški dostave izdelkov: so prikazani na strani »Zaključek nakupa« do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«, po izbiri izdelka za nakup (dodajanju izdelka v »Košarico«), pri čemer so pogoji dostave in stroški odvisni od različnih faktorjev, opisanih pod poglavjem »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev,
 • rok dostave: ocenjeni rok dostave je naveden ob vsakem zadevnem izdelku,
 • možni načini plačila: so prikazani in na izbiro na straneh »Plačilo in dostava« ter »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih teh Splošnih pogojev,
 • plačilni pogoji: so prikazani in na izbiro na strani »Zaključek nakupa« do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih  teh Splošnih pogojev,
 • časovno veljavnost ponudbe: je natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev,
 • rok v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop, je skupaj z opisom pravice do odstopa v in primerU, v katerih kupec kot potrošnik nima pravice do odstopa, naveden v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.

Družba se prav tako zavezuje, da bo nakupovalcu pred nakupom vselej nudila tudi:

o tem kaj je stvarna napaka, kako jo je mogoče uveljavljati in kakšne pravne možnosti ima kupec v povezavi z njo: je navedeno v poglavju »Stvarne napake na izdelku« in poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,

pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci: je navedeno v poglavju »Stvarne napake na izdelku« teh Splošnih pogojev,

pojasnilo, da se podpora, ki jo družba nudi kupcem v zvezi z njihovimi pritožbami in reklamacijami izdelkov, nanaša zgolj na nakupe, ki so bili uspešno izvedeni na tem spletnem mestu: je navedeno v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,

pojasnilo, da ima kupec možnost izvensodnega reševanja sporov: je navedeno v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev.


Odgovornost za delovanje spletne trgovine:

Družba se trudi zagotavljati neprekinjen, nemoten in varen dostopa in uporabo spletne trgovine vsem uporabnikom preko običajnih komunikacijskih sredstev, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati. Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletnega mesta in morebitno nezmožnostjo dostopa do vsebina in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, na kar uporabnik pristane z uporabo te spletne trgovine.

Družba dostopanje do spletne trgovine z komunikacijskimi sredstvi omogoča na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. elektrika, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Registracija uporabniškega računa in odgovornost registriranega uporabnika:

Na spletni trgovini je mogoče nakup opraviti kot neregistrirani obiskovalec spletne trgovine, torej zgolj z vnosom podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo naročila.

Obiskovalec pa lahko tudi registrira nov uporabniški račun, kar stori tako, da na ustrezni podstrani vnese svoje geslo za dostopanje do računa in elektronski naslov, ter s klikom na gumb »Prijava« odda svoje soglasje k določilom teh Splošnih pogojev. S tem obiskovalec postane registrirani uporabnik spletne trgovine. 
V kolikor bi registrirani uporabnik želel svoje podatke kasneje spremeniti, lahko družbo v zvezi s tem kontaktira preko elektronskega naslova info@springsroom.si.

Registrirani uporabnik družbi jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje v zvezi z registracijo svojega uporabniškega računa točni, resnični in pravilni, ter da spletne trgovine ne bo uporabljal v nasprotju s temi Splošnimi pogoji.

Če obiskovalec ob registraciji uporabniškega računa družbi posreduje netočne, neresnične in nepravilne podatke, ali če družba utemeljeno domneva, da so podatki netočni, neresnični, nepravilni, ima Družba pravico ukiniti vse registrirane uporabniške račune takega obiskovalca. 

Vsak registrirani uporabnik je izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim uporabniškim računom in je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe uporabniškega računa in/ali gesla, oziroma ob sumu, da je nekdo z njegovim uporabniškim računom izvršil kaznivo dejanje, oziroma kako drugače povzročil škodo, je registrirani uporabnik dolžan nemudoma obvestiti družbo preko elektronskega naslova info@springsroom.si ali pa pokliče na številko 00 386 31 302 722. 

Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo.

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, v kolikor v zvezi s tem ne pridobi izrecno dovoljenje njegovih zakonitih zastopnikov.

Postopek registracije uporabniškega računa je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov, kar pomeni družba ne zbira letnic rojstva registriranih uporabnikov. Družba posledično ne premore načina, s katerim bi lahko ekonomično in učinkovito preverila, ali gre pri kreiranju uporabniškega računa, ponujanju blaga, izvršitvi nakupa in obdelavi posredovanih osebnih podatkov uporabnika, za osebne podatke mladoletne osebe.

Družba prav tako zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljive za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki otrok zbrišejo.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oz. varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma, da je poleg elektronskega naslova družbi prostovoljno posredoval še druge osebne podatke, lahko to sporočijo družbi in zahtevajo izbris osebnih podatkov na naslovu info@springsroom.si oziroma tako, da pokliče na številko 00 386 31 302 722. 

Vsaka komunikacija, namenjena osebam, za katere je družba ugotovila da so mlajše od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.


Potek nakupa na spletni trgovini:

Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne trgovine,
 • iskanje in ogled posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini,
 • ogled izdelka in izbor količine izdelka za nakup z vnosom številk v zadevna vnosna polja oziroma z izvedbo klikov zadevnih gumbov (»+« oziroma »-«),
 • dodajanje izbrane količine specificiranega izdelka v nakupovalno košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«,
 • pregled izbranega izdelka in količine v pojavnem polju košarice z klikom na gumb »Pregled košarice«, ter klik na gumb »Nadaljuj na blagajno« za prehod v naslednji korak, ki vodi k uspešno izvedenemu nakupu,
 • uporabnik vnese zahtevane podatke za izvršitev naročila in izvedbo dostave izdelka v ustrezna polja,
 • uporabnik si izbere želeno plačilno metodo in način dostave izdelka,
 • uporabnik preveri vse dosedanje vnose (specifikacijo oziroma količino izbranega izdelka, podatke za izvršitev nakupa in dostavo, izbrano plačilno metodo in način dostave), jih po potrebi spremeni ter še enkrat preveri skupno ceno vseh izbranih izdelkov, ki vključuje davke oziroma druge dajatve in strošek dostave, vnese morebitne kupone oziroma kode za popuste, doda dodatne opombe glede nakupa oziroma dostave, ter odda ustrezna soglasja in se seznani z dejstvom, da se s klikom na gumb,
 • »Prebral/-a sem in se strinjam s pogoji poslovanja spletne strani, da se strinja z vsemi določili teh Splošnih pogojev, ter v primeru, da se z vsem navedenim strinja in želi izvršiti nakup, klikne na gumb »Zaključi nakup«,
 • S klikom na gumb »Zaključi nakup« je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izbranega oziroma izbranih izdelkov sklenjena,
 • Sprejem naročila in potrditev naročila s strani družbe ter kupčeva časovno omejena možnost popravkov in odstopa od naročila brez posledic,
 • Po oddaji naročila kupec na vneseni elektronski naslov prejme obvestilo, da je bilo naročilo uspešno sprejeto. 
 • V nadpisanem obvestilu je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, tabelo izdelkov in razdelanimi cenami po posameznih postavkah, skupaj z razčlenjeno ceno in vsemi stroški, davki ter dajatvami,
 • Obvestilo vsebuje tudi pouk o pravici do odstopa od pogodbe, kot je opredeljeno v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev,
 • Ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko kupec v tem primeru odstopi od naročila (pogodbe) brez kakršnih koli posledic,
 • Še dve (2) uri po prejemu obvestila o tem, da je bilo naročilo uspešno sprejeto, ima kupec možnost odstopiti od naročila (pogodbe) brez kakršnih koli posledic s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov info@springsroom.si oziroma tako, da pokliče na številko 00 386 31 302 722. Na enak način in v enakem obdobju, lahko kupec prav tako spreminja oziroma popravlja uspešno oddano naročilo,
 • Posredovanje izdelka službi za dostavo (odprema blaga) in kupčev odstop od naročila (pogodbe), ki ima lahko za posledico vračilo blaga in povrnitev stroškov dostave družbi, 
 • Po poteku dveh (2) ur od prejema obvestila o uspešno sprejetem naročilu in v kolikor je družba prejela kupčevo plačilo za naročeni izdelek (razen v primeru plačila po povzetju), družba posreduje naročeni izdelek službi za odpremo,
 • Kupec kljub temu ohrani možnost, da s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov info@springsroom.si, oziroma tako, da pokliče na številko 00 386 31 302 722 znotraj delovnega časa družbe, obvesti družbo, da odstopa od naročila (pogodbe), pri čemer ga lahko v tem primeru bremeni vračilo dostavljenega izdelka in povrnitev stroškov dostave prejetega izdelka družbi, kot je opredeljeno v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila:

Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

Vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;

Vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;

Spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;

Odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice;

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

Spreminja izbrani način dostave izdelka;

Spreminja izbrani način plačila ter

pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;

Pri vsakem od korakov ima kupec možnost vrnitve korak nazaj.


Posredovanje računa in kupčeva zahteva za posredovanje pogodbe na trajnem nosilcu:

Družba ob dostavi naročenih izdelkov kupcu v paketu z naročilom pošlje tudi natisnjen račun. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za kupljene artikle ob njihovem prevzemu. V nekaterih primerih, kjer račun ni natisnjen, pošljemo račun naknadno na elektronski naslov kupca.

Na računu je razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.
 
Kupec lahko s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov info@springsroom.si oziroma tako, da pokliče na številko 00 386 31 302 722 znotraj delovnega časa družbe, družbo kadarkoli po izvršenem nakupu zaprosi, da mu ta brezplačno posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu izdelka, na trajnem nosilcu. Zadevni Splošni pogoji namreč predstavljajo pogodbo med kupcem in družbo.

Načini plačila:

Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine: 

 • S plačilnim sistemom Paypal.
 • S plačilnimi karticami Maestro, Mastercard, Visa (plačilni sistem Stripe). 
 • Po prejemu naročila na podlagi napisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala službi za dostavo v najkrajšem možnem času. 


Dostava:

Družba sodeluje s službami za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji.

 • Kupec bo o predvidenem roku dostave in ostalih podrobnostih obveščen iz strani dostavne službe en dan pred dostavo ali zjutraj na dan dostave.
 • Pošiljanje se izvaja ob ponedeljkih, sredah in petkih.
 • Predviden rok dostave je zgolj informativne narave, pri čemer velja, da je od rok dostave od trenutka, ko družba izdelek preda službi za dostavo, izven njenega vpliva. Družba posledično kupcu ne odgovarja za škodo, ki bi mu morda nastala, ker je služba za dostavo prekoračila predvideni rok dostave, oziroma zaradi nastopa druge okoliščine, ki prav tako leži izven vpliva družba (npr. naravne nesreče, poplave, ipd.).
 • Družba je prav tako prosta odgovornosti v zvezi s poškodbami izdelkov, ki se zgodijo oziroma pojavijo kot posledica dostave. Vse zahtevke iz tega naslova mora kupec nasloviti neposredno na zadevno službo za dostavo.

Cene izdelkov in stroški dostave:

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi. 

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV.

Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave oziroma osebni prevzem, ter se končni ceni naročila prištejejo na zadnjem oknu, kjer uporabnik naročilo potrdi, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni trgovini«. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov v spletni trgovini.

Strošek dostave je ne glede na velikost paketa za pošiljanje znotraj Slovenije 2,80€ pri nakupih pod 50€.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni:

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni trgovini«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelka, kakor tudi popusti izdelkov, ki so posebej označeni kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo. 

Promocijske kode, kode za popust in boni se lahko seštevajo s popustom posameznega izdelka.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.


Posebne oznake izdelkov:

z oznako “Novo” je označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Takšno oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.

z oznako “Popust” oziroma »Akcija« se označi izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri, glede na ceno, ki jo je imel pred prejemom te oznake. Odstotek znižanja je naveden ob izdelku.

z oznako “Trenutno ni na zalogi” oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga spletna trgovina trenutno nima na zalogi in ga ne bo mogla pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega artikla.


Odstop od naročila (pogodbe):

Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od naročila (pogodbe), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 

Navedeni 14 dnevni rok se začne šteti z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom.

Odstop od naročila (pogodbe) lahko kupec družbi sporoči s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov družbe: info@springsroom.si.

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).


Vračilo izdelkov v primeru odstopa od naročila (pogodbe):

V primeru odstopa od naročila (pogodbe) mora kupec vselej vrniti prejeti izdelek. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku izbrane službe za dostavo. Izdelek je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od naročila (pogodbe).

To kupec stori tako, da izdelek pošlje po pošti na naslov družbe: 
BN-med s.p., Ljubljanska ulica 3a, 2000 Maribor

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. 

Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je izdelek, ki je bil izdelan po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. 

Odstop od pogodbe ni mogoč za:

za izdelke ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera družba nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

za opravljano storitev, če družba pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo družba v celoti izpolni;

izdelek, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.

Vračilo plačila kupcu v primeru odstopa od naročila (pogodbe):


Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od naročila (pogodbe). Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od naročila (pogodbe) kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku popust in se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne.
 
Če se kupec odloči za odstop od naročila (pogodbe) pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine. V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe družbe.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.


Stvarne napake na izdelku:

Izdelek ima stvarno napako, če nima:

 • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
 • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Stvarno napako na naročenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka naše spletne trgovine, če ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na naši spletni trgovini. 

Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:

 • odpravo napake,
 • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • vračilo plačanega zneska.

REKLAMACIJA
Če opazite napake na vašem kupljenem izdelku, ga takoj reklamirajte. V tem primeru izpolnite Obrazec za spletno reklamacijo, ki je obvezna priloga reklamacije in bo občutno zmanjšala čas obdelave vaše reklamacije. Reklamacijski obrazec skupaj z izdelkom pošljite na naš naslov in v roku 8 dni od prejema vaše reklamacije, vam bomo odgovorili o rešitvi reklamacije. Strošek, ki ga prevzamete nase, je neposredni strošek vračila blaga.
Za reklamacijo se ne štejejo poškodbe pri nošenju in staranju nakita in kakršnekoli poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega nošenja, pomanjkanja nege, nesreč (praske, udarci, udrtine, zdrobljen ali počen kristal) in neupoštevanja naših navodil, ki so priložena ob nakupu nakita. Predmet reklamacije prav tako niso praske in fizične poškodbe (pretrgana verižica/zapestnica, upognjen prstan, katerih posledica je lahko tudi izpad kamna), nepravilna uporaba ali shranjevanje nakita, stik z gospodinjskimi kemikalijami, ličili, parfumi, razbarvanje kamnov zaradi vode, kemikalij, znojenja, ličil, izguba kamnov zaradi vsakodnevne obrabe med nošenjem ter naravni vključki in nepopolnosti v kamnih.
Reklamacijo lahko uveljavljate v primeru, ko gre za stvarno napako in poškodba ni nastala kot rezultat neprimernega ravnanja z izdelkom. Oksidacija nakita in odstranitev pozlate sta s časom povsem normalna pojava, zatorej nista predmet reklamacije.

REKLAMACIJA IN IZGLED NAKITA
Vsi kristali, ki so del naše ponudbe so naravni kristali in minerali, zato so možna odstopanja v obliki in barvi. Vsak kos nakita vsebuje kristale in minerale v surovi obliki, zato je vsak kos nakita drugačen. V kolikor želite, nas lahko pred nakupom kontaktirate na elektronski naslov info@springsroom.si in prosite za slike izdelkov, ki so trenutno na zalogi, mi pa vam jih bomo z veseljem posredovali najkasneje v roku 3. delovnih dni. V nasprotnem primeru bo izdelek izbran naključno. Ker je vsak kos nakita unikat in se lahko barva ter oblika kristala razlikujeta, le-to ni razlog za reklamacijo.

Kot reklamacije upoštevamo kakršne koli napake v materialu in/ ali izdelavi iz naše strani. Naključna obraba ni predmet reklamacije. Predmet reklamacije prav tako niso praske in fizične poškodbe (pretrgana verižica/zapestnica, upognjen prstan, katerih posledica je lahko tudi izpad kamna), nepravilna uporaba ali shranjevanje nakita, stik z gospodinjskimi kemikalijami, ličili, parfumi, razbarvanje kamnov zaradi vode, kemikalij, znojenja, ličil, izguba kamnov zaradi vsakodnevne obrabe med nošenjem ter naravni vključki in nepopolnosti v kamnih.

MENJAVA NAKITA
Ker je naš nakit unikaten, menjave izdelkov načeloma ne izvajamo. Nakit lahko vrnete in naročite novega.
Za pozlato medenine uporabljamo 18 karatno zlato. Tako kot druge površinske obdelave je tudi ta občutljiva na vse mehanske poškodbe in obrabo med nošenjem, še posebej občutljivi so prstani in zapestnice. Pozlata je površinska in ni večna zato sčasoma vedno pride do obrabe, kar pa ni razlog za reklamacijo. Življenjsko dobo pozlate podaljšamo tako, da z nakitom pravilno rokujemo (predvsem je pomembno, da nakit pri delu snamemo), lahko pa jo, na vaše stroške tudi obnovimo pri pooblaščenem izvajalcu.

VRAČILO IZDELKOV
Če z naročenimi izdelki niste zadovoljni ali vam ne ustrezajo jih lahko brez razloga vrnete v roku 14 dni od prevzema paketa. Izdelek mora biti v brezhibnem stanju, brez vidnih znakov uporabe, nepoškodovan in neuporabljen. Če ste se odločili za vračilo nam to sporočite na elektronski naslov info@springsroom.si.  


Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb:

Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji na elektronski naslov družbe: info@springsroom.si pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da sporočilo umestiti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi. Priporočeno je, da v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacija) in v kolikor se z obstojom stvarne napake strinja, bo družba izbranemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavljanu stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladili glede nadaljnjega postopanja.
 
Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni. 

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Maribrou. 

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Pritožbe in spori:

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se lahko kupec v primeru težav poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@springsroom.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov:

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Podjetje, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Vklopi razum, zahtevaj račun:

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev, se prične z dnem 1.2.2021

Varovanje osebnih podatkov:

Splošno

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika.

Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporaba osebnih podatkov:

Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

ime in priimek

naslove za dostavo

firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)

davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)

naslov elektronske pošte (uporabniško ime)

geslo v šifrirani obliki

kontaktno telefonsko številko

druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini

druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.

Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik.

Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

Namen uporabe:

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.springsroom.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila.

Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah ali naročilu na novice preko elektronske pošte, uporabnik dovoljuje podjetju BN-med s.p., obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju BN-med s.p., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje novic preko elektronske pošte, telefonske številke in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega centra spletne trgovine in ponudnika, ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Navedene podatke lahko podjetje BN-med s.p., obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za registrirane uporabnike spletnega mesta www.springsroom.si 10 mesecev za udeležence nagradnih iger, 10 let za zmagovalce nagradnih iger ter do odjave naročnika na novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Izvajanje politike zasebnosti:

Podjetje ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu

registracije mora uporabnik podjetju poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije.

Pravica do obveščanja in izbrisa:

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov.

Obvestila o stanju naročila: Pridržujemo si pravico, da vas na telefonsko številko, ki ste jo vpisali v postopku naročila, preko sms sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odpremljeno in če artikli niso bili prevzeti od 3 do 5 dni. Če artikli niso bili prevzeti več kot 5 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik za prevzem artiklov. Kupce hkrati o stanju naročila obveščamo tudi preko elektronskega sporočila.

Obvestila: Po prijavi na obvestila bosta vaše ime, telefonska številka in elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila.

Vsak posameznik, katerega ponudnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.

Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.

Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.

Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.

Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.

Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Postopek uveljavljanja pravic:

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Podjetje osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil ali zahteva, da podjetje njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše, tako da v celoti izbriše uporabnikov uporabniški profil pri ponudniku.

Dodatno:

Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Podjetje ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podjetje teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Podjetje podatkov uporabnikov ne bo uporabilo za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Podjetje lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi bo podjetje zaupalo le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku, naslov za dostavo, telefonsko številko za obvestilo o dostavi paketa in/ali reševanju težav pri dostavi in naslov elektronske pošte za obvestilo o statusu dostave paketa). Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

Piškotki in oglaševanje:

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.

V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), katerega 157. člen predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov spleta.

Spletna stran www.springsroom.si za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa aktivnosti obiskovalcev in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo.

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in preprostejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Podjetje vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti, ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Podjetje lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Podjetje lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti podjetje zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

0
  0
  Košarica
  Košarica je prazna